19.7. je dílna otevřena pouze do 15:30. Ve dnech 24.7. - 26.7.2024 bude ZAVŘENO. Děkujeme za pochopení, Katka a spol.

Obchodní podmínky

TVOJE SVÍČKA, z.s.

IČO: 21390541

Sídlo: Náměstí Emila Kolbena 460, 251 63 Strančice

Kontaktní telefon: 725 740 624, email: dilna@tvojesvicka.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi spolkem TVOJE SVÍČKA, z.s. (dále jen „Spolek“) a jeho klienty při nákupu a účasti na kreativních kurzech. (dále jen "Klient")

1.2 Spolek je zapsaným spolkem podle českého práva s IČO 21390541 a sídlem Nám. Emila Kolbena 460, 251 63 Strančice v spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce č.78853

2. Objednávka a smluvní vztahy

2.1 Objednávky kurzů mohou být prováděny prostřednictvím webové stránky, e-mailu nebo osobně na sídle spolku.

2.2 Objednávka se stává závaznou pro obě strany až poté, co je potvrzena Spolkem.

2.3 Smlouva mezi Spolkem a Klientem vstupuje v platnost poté, co je objednávka potvrzena Spolkem a Klient zaplatí platbu za kurz a stane členem spolku.

3. Platba a storno podmínky

3.1 Platba za kurz je splatná před jeho zahájením. Způsoby platby zahrnují platbu bankovním převodem na účet: 2402871457 / 2010 anebo v hotovosti do pokladny spolku.

3.2 Klient má právo na storno objednávky a vrácení peněz v souladu s platnými zákony České republiky a smluvními podmínkami stanovenými Spolkem.

3.3 Zruší-li klient svou účast na některém kurzu v den konání kurzu, pak mu vznikne povinnost uhradit storno poplatek v 100% výši kurzovného. Své místo na kurzu lze přenechat jiné osobě a nahlásit nám změnu - telefonicky na 725 740 624, anebo emailem na dilna@tvojesvicka.cz.

3.4 Zruší-li klient svou účast víc jak den před konáním kurzu, bude mu zaplacena částka převedena na další volný termín kurzu, anebo vrácena.

3.5 U objednávek zážitkových kurzů, oslav narozenin a firemních akcí je celá částka domluvena individuálně dle zadání klienta. Storno podmínky se proto dohadují individuálně dle proběhlých příprav a vzniklých nákladů. Klient se zavazuje uhradit veškeré vzniklé náklady spojené s přípravou zrušené akce.

4. Omezení odpovědnosti

4.1 Spolek nenese odpovědnost za škody způsobené klientovi v souvislosti s účastí na kurzech, pokud tyto škody nejsou způsobeny závažným zanedbáním povinností Spolku. Klient bere na vědomí, že vrámci kurzu se pracuje s horkým voskem, éterickými oleji, horkovzdušnou i tavnou pistolí. Účastník kurzu, při maloletých jeho zákonný zástupce, svou účastí na kurzu potvrzuje schopnost se v takovém prostředí pohybovat a bere na sebe odpovědnost za škody, které mohou vzniknout nedodržením bezpečnostních pokynů od lektorů spolku.

5. Ochrana osobních údajů

5.1 Spolek se zavazuje chránit osobní údaje Klienta v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

5.2 Osobní údaje Klienta budou zpracovávány výhradně pro účely provedení objednaných služeb a budou uchovávány v souladu s platnými zákony.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Tyto VOP jsou platné a účinné od 10.5.2024.

6.2 Spolek si vyhrazuje právo kdykoliv tyto VOP změnit. Změny budou Klientovi oznámeny prostřednictvím webové stránky spolku nebo e-mailem.